East Timor: Duhoho

East Timor: Duhoho

from 7.00

Roast 4. Tasting Notes: Rasberry, Lemon, Black pepper and Dark chocolate.

Duhoho members pay great degree of attention to harvest only fully ripe cherries and avoid contamination of defective ones. Only fully ripe cherries are hand-picked and the harvest finishes just after lunch to process all the cherries within the same day.

For further information follow the link below
https://falconspecialty.com/collections/east-timor/products/duhoho

Rhost 4. Nodiadau Blas: Mafon, Lemwn, pupur du a Siocled Tywyll.
Mae aelodwyr Duhoho yn cymryd sylw fawr pan cynhaeafu’r coffi gan dim ond cymryd y ceirios sydd yn aeddfed i osgoi y posibilrwydd halogiad o’r rhai diffygiol. Mae’r ceirios aeddfed sy’n cael ei pigo gan llaw yn y cynhaeaf tan ychydig ar ôl cinio i prosessu’r ceirios yr un dydd.
Am fwy o maylion dilin y ddolen:
https://falconspecialty.com/collections/east-timor/products/duhoho

Pack weight? || Pwys y pecyn?:
How do you like it? || Sut wyt yn hoffi?:
Quantity:
Add To Cart