Ethiopia: Gidey 2018 (organic)

Ethiopia: Gidey 2018 (organic)

from 7.00

Roast 4, Tasting notes: Lemonade, Hops, Elderflower and Caramel

Gidey Berthe grows coffee on a 350 hectare farm. The farm is meticulously maintained, from the trees to the signs dividing the lot sections. The land was once wild forest and has been thinned slightly to accommodate the coffee.

For further information follow the link below:


http://falconcoffees.com/origin/ethiopia/gidey


Rhost 4, Nodiadau blas: Siocled llaeth, Fanilla a Gelligen wedi’i pobi.
Mae Gidey Berthe yn cael fferm sydd yn 350 hectar i tyfu’r coffi. Mae popeth ar y fferm yn cael ei edrych arôl yn ofalus, o’r coed i’r arwyddion sy’n helpu rhannu’r coffi. Roedd y tir unwaith coedwig gwyllt ond mae o wedi cael ei teneuo ychydig i wneud lle i'r coffi.

Am fwy o manylion dilin y ddolen:

http://falconcoffees.com/origin/ethiopia/gidey

Pack weight? || Pwys y pecyn?:
How do you like it? || Sut wyt yn hoffi?:
Quantity:
Add To Cart