Honduras: Gualme Sparkling water DECAF

Honduras: Gualme Sparkling water DECAF

from 7.00

Roast 4, Tasting notes: Roasted Peach, Chocolate and Lime

Gualme is a relatively high altitude area with temperature swings and high humidity. This means the coffee produced makes it a hard environment to dry coffee. Producers in this area deliver the coffee to a centralised drying facility creat ed by Falcon and the Aruco cooperative.

For futher information follow the link:
https://falconspecialty.com/collections/honduras/products/gualme

Rhost 4, Nodiadau blas: Eirin gwlang wedi'i pobi , Siocled a Leim
Mae ardal Gualme ar tiroedd eitha uwch sy'n cael newidion i’r tymheredd a lleithder. Oherwydd yr amgylchedd hon mae'n anodd i sychu'r coffi'n naturiol. Mae cynhyrchwyr yr ardal yn defnyddio canolfan sychu canolog wedi greu gan Falcon a'r Cydweithred Aruco.
Am fwy o manylion dilin y ddolen:
https://falconspecialty.com/collections/honduras/products/gualme

Pack weight? || Pwys y pecyn?:
How do you like it? || Sut wyt yn hoffi?:
Quantity:
Add To Cart