Rwanda: Nyamulinda 5841

Rwanda: Nyamulinda 5841

from 7.00

Roast: 4. Tasting notes: Lime, Milk chocolate and Biscuit

Nyamulinda was built and established by Immaculate and Francine, friends who are both from the Nyamagabe area, in southern Rwanda. With high quality at the core of their ethos, they want to expand Nyamulinda’s capacity, and grow their volume from the 220 tons of cherries processed this year.

For further information follow the link below:

https://falconspecialty.com/collections/rwanda/products/nyamulinda-5841


Rhost: 4. Nodiadau blas: Leim, Siocled llaeth a Bisced

Roedd Nyamulinda yn cael ei sefydlu gan Immaculate ac ei ffrind Francine, mae'r ddwy o ardal Nyamagabe yn Ne Rwanda. Gyda’r safon o cynyrch ansawdd uchel yn rhan pwysig o’r sefydliad, mae nhw hefyd eisiau echangu gallu Nyamulinda i tyfu o’r 220 tunnell o cerios y flwyddyn yma.

Am fwy o manylion dilin y cyswllt:

https://falconspecialty.com/collections/rwanda/products/nyamulinda-5841

Pack weight? || Pwys y pecyn?:
How do you like it? || Sut wyt yn hoffi?:
Quantity:
Add To Cart